Företagsmassage

Med Kroppsbalans assistans sköter ni företagets friskvård på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Vi kommer och ger välgörande och individanpassad massage till era anställda – direkt på arbetsplatsen. Vi kan också erbjuda personlig rådgivning i träning och stretching för ännu bättre bestående resultat. För att medarbetarna ska kunna se sina framsteg gör vi gärna uppföljningar där vi utvärderar hur de upplever sitt mående och resultat med hälsan.

Vi har med den utrustning som behövs och ni håller med ett rum som vi kan utföra behandlingarna i.

En satsning på massage och träningsrådgivning som friskvård till era anställda kan innebära många vinster för företaget:

  • Friskare, gladare personal med ökad prestationsförmåga
  • Minskad spänningsvärk vilket ger personalen bättre fokus på arbetsuppgifterna
  • Minskade sjukskrivningskostnader
  • Bättre arbetsmiljö för alla
  • Personal som känner sig uppskattad presterar ofta bättre och vill göra gott ifrån sig

Omdöme från HusmanHagberg, en av våra företagskunder:

” Vi har nu anlitat Kroppsbalans under flera års tid för att ge våra medarbetare regelbundna massagebehandlingar och även för att få hjälp med tränings- och livsstilsråd. Vår bransch är ofta förknippad med både hårt jobb och mycket stress. Kroppsbalans är ett mycket uppskattat inslag som hjälper oss må bättre på flera olika plan. ”

John Nilsson, ägare HusmanHagberg Luleå – Boden