Lenja Neudenberger

-Med min massage vill jag hjälpa dig att få kropp och själ i harmoni, jag vill göra det enklare för dig att släppa taget och känna mindre smärta och komma i närmare kontakt med din kropp. Mitt mål är att genom lyhördhet och intuition ge en massage som underlättar för en kropp i balans.

Erfarenhet: Min önskan har alltid varit att arbeta med människor. Under min utbildning till danslärare utvecklades djupare kunskaper och intresse i hur människans rörelseapparat fungerar och hur besvär utvecklas. 
Intresset stärktes ytterligare när jag arbetade inom hälsosektorn i Brasilien under en tid mellan mina utbildningar med att hjälpa mammor att föda barn. Det var en lärorik erfarenhet som ledde till att jag utbildade mig till fysioterapeut. Parallellt arbetade jag som massageterapeut i en musikalproduktion till Lejonkungen och med marathon- och triathlonlopp i Hamburg.

Under min praktik arbetade jag med massage och andra fysioterapeutiska behandlingar inom olika delar av hälso- och sjukvårdssektorn, som gav mig erfarenhet inom bland annat gynekologi, ortopedi, kirurgi och geriatrik.
Senast arbetade jag på en hälsoklinik för familjer på Nordsjöön Langeoog, där framför allt massage ingick i de terapeutiska individuella behandlingarna. Jag ledde även grupper, t.ex. ryggskola, bäckenbottenträning och aqua fitness. Jag känner stor tacksamhet och glädje över att ha hittat min plats i ett yrke där jag kan hjälpa och inspirera människor att uppnå större välbefinnande.
 

Gillar jag på fritiden: Fritiden ägnar jag gärna till dans, meditation eller något kreativt hantverk. Naturen är en plats för mig där jag samlar energi, gärna genom fotografering, helande promenader eller någon rolig sportaktivitet. Mitt främsta element är vatten där finner jag ständigt nya vägar att utforska miljön exempelvis genom att  paddla SUP eller simning.

Behandlingen jag gillar mest att ge: Jag gillar variation och föredrar att ge den massage som passar kunden bäst i deras nuvarande, individuella tillstånd.

Behandlingen jag gillar mest att få: Medicinsk massage och osteopatbehandling, eftersom det oftast ger mest effekt på mig. 

Utbildning

  • Danspedagog, Lola Rogge School Hamburg, Tyskland
  • Fysioterapeut inkl. olika tekniker av massage, lymfdränage, koppning och elektroterapi, Medical Academy Hamburg, Tyskland
  • Certifikat Senso Taping Hamburg, Tyskland
  • FDM/fasciadistorsionsmodellen, Bremen, Tyskland